Meer dan alleen

biogasinstallaties.

De toepassingsgebieden

Biogasinstallaties

Biogasinstallaties zijn een van onze grootste toepassingsgebieden, maar actieve kool kan niet alleen worden gebruikt voor ontzwavelen, maar ook op andere gebieden, bijvoorbeeld voor het zuiveren van oplosmiddelen of adsorptie van ammoniak.

Wij bedienen klanten in de volgende sectoren

industrie

chemische / farmaceutische industrie

restafvalvergisting

waterzuivering

luchtzuivering

oppervlaktetechnologie

Bijzonderheden over de toepassingsgebieden

Actieve kool voor biogasinstallaties:

Biogasinstallaties zijn sleuteltechnologieën op het gebied van hernieuwbare energiebronnen en zijn een belangrijk onderdeel van de productie van milieuvriendelijke energie. Bij de opwaardering van biogas voor gebruik in WKK-installaties of voor toevoer in het openbare gasnet moet echter aan verschillende eisen worden voldaan. Om te kunnen voldoen aan de door de wetgever voorgeschreven grens- en emissiewaarden, worden actieve-koolfiltersystemen gebruikt om het biogas te zuiveren van toxische en ongewenste bestanddelen.

Het verwijderen van waterstofsulfide uit het biogas is een belangrijke maatregel voor het beschermen van stroomafwaartse installatiecomponenten. Waterstofsulfide veroorzaakt corrosie en verzuring van de motoroliën in de WKK-eenheid; dit kan effectief worden vermeden door fijne ontzwaveling met onze hoogwaardige actieve kool.

Siloxanen, organische siliciumverbindingen, vormen eveneens een groot potentieel gevaar. Siloxanen zetten zich af op de zuigers en cilinders van de WKK-eenheid en leiden in het ergste geval tot volledige vernietiging van de gasmotor. Ook dit kan doeltreffend worden verholpen door gebruik te maken van speciale actieve kool.

De combinatie van beide kwaliteiten actieve kool vormt een doeltreffende bescherming en kan worden gerealiseerd met de meeste fijne ontzwavelingsfilters. Wij bespreken graag een mogelijke oplossing met u.

“Voor betrouwbare verwijdering van waterstofsulfideverbindingen uit het biogas wordt hoogwaardige actieve kool gebruikt, die zeer goede adsorptie-eigenschappen combineert met een laag drukverlies.”

Actieve kool voor composteerinstallaties

De milieueffecten van composteerinstallaties zijn gering in vergelijking met die van andere afvalverwerkingsinstallaties. Niettemin vormt de stankoverlast die tijdens de levering en het composteringsproces wordt veroorzaakt, een ernstig probleem voor de exploitanten van de installaties en voor omwonenden.

De grenswaarden die de wetgever in dit verband stelt (schone gaswaarden van < 500 Ge) worden door veel composteerinstallaties met conventionele uitlaatluchtfilters (biofilters) niet gehaald. Hier bieden stroomafwaartse actieve koolfilters een oplossing.

De geurstoffen in de afgevoerde lucht van composteerinstallaties worden geproduceerd door de bacteriologische en chemische afbraak van organische stoffen in de compost. De hoofdbestanddelen van deze gassen zijn methaan en kooldioxide, maar sommige kunnen ook schadelijke organische siliciumverbindingen bevatten, siloxanen genaamd.

Actieve kool is hier de ideale en kosteneffectieve oplossing. Het gebruik van actieve kool zorgt ervoor dat alle geuren veilig worden verwijderd. Geurhinder wordt doeltreffend teruggedrongen en ligt meestal onder de wettelijk toegestane waarden.

Betrouwbare adsorptie van geurende stoffen wordt gewaarborgd door actieve kool van hoge kwaliteit. De dimensionale stabiliteit en een laag stofgehalte garanderen een laag drukverlies van het filterbed.

Actieve kool voor het zuiveren van procesgassen

De voortschrijdende industrialisatie en de daaruit voortvloeiende toename van de luchtverontreiniging – dat zijn de uitdagingen voor bescherming van het milieu en de gezondheid in het heden en de toekomst. De federale, staats- en plaatselijke overheden reageren op dit probleem door de emissiegrenswaarden voortdurend aan te scherpen.

Speciale actieve kool kan worden gebruikt om een reeks toxische, niet-organische componenten en materialen uit de procesgassen tot onder de detectiegrens vast te houden voordat zij in de atmosfeer vrijkomen, zodat zelfs de strengste grenswaarden niet worden overschreden.

Actieve kool wordt op grote schaal gebruikt bij het zuiveren van procesgassen in een groot aantal taken en industrieën, met name in de volgende toepassingen:

  • Productie van zuivere gassen
  • Bescherming tegen giftige gassen
  • Verwijdering van olie uit perslucht en andere samengeperste gassen
  • Verwijdering van onzuiverheden uit voedingsgassen
  • Bescherming tegen gevaarlijke gassen in diverse industriële sectoren
  • Klimaatregeling, airconditioning
  • Uitlaatgasreiniging

Actieve kool is verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan uitvoeringen. Een grote verscheidenheid aan impregnaties maakt veilige adsorptie van een breed scala van verontreinigende stoffen mogelijk. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden voor kostengeoptimaliseerd gebruik.

Wij laten ons leiden door uw wensen

Dit betekent dat onze dienstverlening niet wordt beperkt door filtertype of fabrikant. U kunt meer te weten komen over onze actieve-koolservice door op de knop te klikken.